دود حاصل از برن‌اوت چرا سفیده؟

دود حاصل از برن‌اوت چرا سفیده؟

امروز در شین‌تایر به سوالی می‌خواهیم پاسخ دهیم که شاید به ذهن‌تون هر نرسیده با ما همراه باشید تا به این سوال نامعلوم جواب بدهیم!!!

برن‌اوتاگر یک تایر رو آتش بزنیم حجم عظیم دود سیاه از اون خارج خواهد شد. پس چرا وقتی که با ماشین برن‌اوت می‌کنیم یا دریفت می‌زنیم از تایر‌ها دود سفید بلند میشه؟!؟


خوشبختانه جواب سوال آسون هست. زمانی که شما برن‌اوت می‌کنید یا دریفت می‌زنید در واقع شما دود تولید نمی‌کنید.

وقتی که شما تایر‌ها را به چرخش در میارید، اصطکاک بین تایر و آسفالت لاستیک رو تا 400 درجه سانتیگراد گرم می‌کنه. که این باعث ذوب شدن عاج لاستیک میشه سپس این مواد شیمیایی و روغن موجود در اون تبخیر میشن و به شکل مولکولی وارد هوا میشن. با وارد شدن مولکول‌های تبخیر شده به هوا دوباره این مولکول‌ها سرد و در نتیجه منقبض می‌شوند و به دود سفیدی که دیده میشه تبدیل می‌شن پس در واقع چیزی که دیده می‌شه بخار مواد تشکیل دهنده تایر هست تا دوده.

با توضیحات بالا متوجه شدیم که دود سفید حاصل از برن‌اوت به هیچ وجه دود نیست. و فقط میلیاردها میلیارد مولکول تبخیر شده مواد شیمیایی و روغن لاستیک هست.

برن‌اوت و دریفت هر دو برای ماشین باز‌ها لذت بخش هستنند اگر تجربه‌ای در این باره دارید آن را با ما و کاربران شین‌تایر به اشتراک بگذارید.

نظرات بازدیدکنندگان