8 اصل رانندگی در شرایط بارانی

8 اصل رانندگی در شرایط بارانی

با توجه به بارندگی‌های اخیر در کشور، دانستن و رعایت کردن اصول رانندگی در شرایط بارانی برای همه رانندگان ضروری است. از این رو در ادامه 8 اصل اساسی رانندگی در شرایط بارانی آورده شده است که با رعایت این اصول تا حدودی از بروز حادثه می‌توان جلوگیری کرد:

1-در هنگام شروع بارندگی به دلیل کاهش اصطکاک از ترمز کردن ناگهانی و چرخاندن یکباره فرمان خودداری کنید.
2-در هنگام بارندگی سرعت مجاز کاهش می یابد، حتما با سرعت مطمئنه حرکت نمایید.
3-در هنگام بارش شدید حتما چراغ های اتومبیل را روشن نمایید.
4-مطمئن شوید که منبع آب شیشه شور پر باشد. همچنین استفاده از محلول های آبگریز و پاک کننده استاندارد در این زمینه راهگشا خواهد بود.
5-به دلیل کاهش اصطکاک موقع ترمز کردن مسافت طی شده برای ایستادن خودرو افزایش می یابد بنابراین حفظ فاصله طولی مناسب مهم است.
6-سبقت گرفتن در شرایط بارانی امکان خطر را افزایش می دهد. از این رو تا حد امکان از سبقت گرفتن خودداری کنید.
7-از مناطقی که در آن آب جمع شده فاصله بگیرید چون از عمق آب و چاله ها و دست انداز های آن منطقه اطلاعی ندارید.
8-شرایط لاستیک ها در جلوگیری از سُر خوردن خودرو نقش بسیار پر رنگی دارد از این رو همواره از سلامت لاستیک های خود مطمئن شوید.

امیدواریم با رعایت این اصول سفر بی خطری را تجربه کنید. شین‌تایر

نظرات بازدیدکنندگان